Bài 20 Mạng Máy Tính | Tin học 10

August 2, 2020Bài 20. Mạng máy tính
Tại sao phải nối mạng máy tính?
Sao chép, truyền dữ liệu
Chia sẻ tài nguyên (thông tin,thiết bị…)
TạO THàNH Hệ THốNG TíNH TOáN lớn
Kết nối
Chia sẻ tài nguyên
(Thiết bị, thông tin, dữ liệu và phần mềm …)
Sao chép, truyền
dữ liệu
Tạo thành hệ thống tính toán lớn
Gồm ba thành phần:
Các thiết bị mạng
đảm bảo kết nối các
máy tính với nhau.
Các máy tính
Phần mềm cho phép
thực hiện việc giao
tiếp giữa các máy tính
1. Mạng máy tính
A. Phuong ti?n truy?n thụng
Kết nối có dây
2. Phuong tien va giao thuc truyen thụng ca mng mỏy tớnh
Vỉ mạng
Hub
Các thiết bị kết nối mạng có dây
Switch
Giắc cắm
Cáp mạng
Bridge
Router
Kết nối không dây
Dùng sóng rađiô, bức xạ hồng ngoại, truyền thông qua vệ tinh.
? Thiết bị WAP (Wireless Access Point): có chức năng kết nối các máy tính trong mạng và kết nối với mạng có dây.
Mỗi máy tính phải có vỉ mạng không dây.
(Wireless Netwrork Card)
Các thiết bị kết nối mạng không dây
Các yếu tố cần quan tâm khi thiết kế mạng
Số lượng máy tính tham gia mạng
Tốc độ truyền thông trong mạng
Địa điểm lắp đặt mạng
Khả năng tài chính
B. Giao thức (Protocol)
Bạn có thể viết bằng tiếng Việt không?
Viết thư
Bỏ thư
vào thùng
Chuyển thư đến bưu điện
Bưu điện phân loại và chuyển thư
Đọc thư
Mở thùng
lấy thư
Chuyển thư đến người nhận
Bưu điện phân loại và chuyển thư
Giao thức truyền thông là bộ các quy tắc cụ thể phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin trong mạng giữa các thiết bị nhận và truyền dữ liệu. Ví dụ: Giao thức về tốc độ truyền, khuôn dạng dữ liệu, kiểm soát lỗi.
Bộ giao thức truyền thông du?c dùng phổ biến hiện nay trong các mạng, đặc biệt trong mạng toàn cầu Internet là TCP/IP.

Nguồn: https://bestcitiestolivein.net/

Xem thêm bài viết khác: https://bestcitiestolivein.net/may-tinh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *